Bijbel app gratis

17/01/2018

Uncategorized

Comentarios desactivados en Bijbel app gratis


Download nu de meest eenvoudige en effectieve app om de Bijbel mee te kunnen lezen en te kunnen beluisteren!

Deze app biedt de beste versie van het Heilige Woord: Statenvertaling Bijbel, geschreven in het Nederlands en gepubliceerd in 1619.

Tegenwoordig zijn veel mensen gezegend dat ze alle technologie binnen handbereik hebben. Jij kunt ook op je telefoon of op je tablet je eigen kopie van de Bijbel hebben.

Je kunt op elk gewenst moment, ook als je niet verbonden bent met internet, de Bijbel offline lezen of beluisteren.

Als je niet kunt lezen, probeer de boodschap van God dan te beluisteren.

De verzen die je interessant vindt, zullen je als je ze hoort op een nieuwe manier beïnvloeden!

Naast het gratis downloaden en het offline gebruik, kun je nu ook van deze nieuwe functies profiteren:

– Markeer en bewaar verzen

– Maak een lijst met favorieten

– Voeg notities toe aan de verzen

– Verzend verzen per e-mail of per SMS

– Deel ze op Facebook of op Twitter

– Wijzig de lettergrootte

– Stel de nachtmodus in om zo de helderheid van het scherm te wijzigen zodat je geen last van je ogen zult krijgen

– Zoek op trefwoorden

De Statenvertaling Bijbel is de eerste officiële vertaling van de Bijbel in het Nederlands, rechtstreeks uit de oorspronkelijke talen van de Bijbel: Hebreeuws, Aramees en Grieks.

De Statenvertaling Bijbel is in twee hoofddelen verdeeld, namelijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

De testamenten zijn een compilatie van boeken. Alle boeken zijn verdeeld in hoofdstukken en in verzen. Er zijn in totaal 31.102 verzen.

De boeken zijn:

Het Oude Testament:

(Genesis, Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Het Nieuwe Testament:

(Mattheüs , Marcus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 Tessalonicensen, 2 Tessalonicensen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filemon , Hebreën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)

https://play.google.com/store/apps/details?id=bijbel.app.gratis