No Widgets found in the Sidebar

כעת אתם יכולים לקרוא ולהאזין לתנ”ך העברי הקדוש.
הורידו את אפליקציית האודיו החדשה של התנ”ך, האזינו לתנ”ך בעברית ותרגישו קרוב יותר לאלוהים על ידי קריאה של ספר כתבי הקודש של היהודים.

התנ”ך או המקרא או התנ”ך העברי הוא אוסף של טקסטים יהודיים שחוברו בעברית.
זה משרת כמקור לברית הישנה הנוצרית.

אנחנו שמחים להציע לכם את הקודקס של ווסטימסטר לנינגרד, כתב היד המלא של התנ”ך העברי שתועד בשנת 1008 לפני הספירה. אלו כתבי היד הכי עתיקים ששרדו ללא פגע עד היום.

היתרונות של האפליקציה:

אודיו של התנ”ך העברי
ממשק מהיר וידידותי למשתמש
האפליקציה עובדת ללא חיבור לאינטרנט
היכולת לחפש ספרים, פרקים ופסוקים.
היכולת להגדיל או להקטין את הגופן בשביל קריאה נוחה יותר.
הוספת הפסוקים המועדפים עליך לרשימת המועדפים
סימון הפסוקים המועדפים
העתקה, הדבקה ושיתוף פסוקים
יצירת רשימת מועדפים

הרצף המלא של ספרי התנ”ך העברי הוא:

תורה:
Genesis [בראשית / Bereishit]
Exodus [שמות / Shemot]
Leviticus [ויקרא / Vayikra]
Numbers [במדבר / Bamidbar]
Deuteronomy [דברים / Devarim]

נביאים:
Joshua [יהושע / Yehoshua]
Judges[שופטים / Shofetim]
Samuel(I & II) [שמואל( א – ב) / Shemuel]
Kings (I & II) [מלכים א-ב / Melakhim]
Isaiah [ישעיהו / Yeshayahu]
Jeremiah [ירמיהו / Yirmiyahu]
Ezekiel [יחזקאל / Yehezqel]
The Twelve Prophets [תרי עשר]
Hosea [הושע / Hoshea]
Joel [יואל / Yo’el]
Amos [עמוס / Amos]
Obadiah [עובדיה / Ovadyah]
Jonah [יונה / Yonah]
Micah [מיכה / Mikhah]
Nahum [נחום / Nahum]
Habakkuk [חבקוק /Habakuk]
Zephaniah [צפניה / Tsefanyah]
Haggai [חגי / Hagai]
Zechariah [זכריה / Zekharyah]
Malachi [מלאכי / Mal’akhi]

כתובים:
Chronicles (I & II) [דברי הימים א-ב / Divrei Hayamim]
Psalms [תהלים / Tehilim]
Job [איוב / Iyov]
Proverbs [משלי / Mishlei]
Ruth [רות / Rut]
Song of Songs [שיר השירים / Shir Hashirim]
Ecclesiastes [קהלת / Kohelet]
Lamentations [איכה / Eikhah]
Esther [אסתר / Esther]
Daniel [דניאל / Dani’el]
Ezra-Nehemiah [עזרא ונחמיה / Ezra ve-Nehemiah]

https://play.google.com/store/apps/details?id=hebrew.bible.free